Klubaften med fællesspisning

Dato: 28.09.2017
Klubaften med fællesspisning

Egenbetaling for maden er kr 20,-
Man må gerne tage familiemedlemmer med.

Ved din tilmelding accepterer du at evt. billeder kan bruges til klubbens markedsføring (hjemmeside mm)

Sidste frist for tilmelding er 23/9-2017
Når tilmeldingen er gået igennem vil dit navn fremkomme på deltagerlisten under formularen.

Tilmelding
* Navn
* E-mail
Adresse
Telefon nr.
Besked
 


Deltagere
Amalie, Frida, Berit og jørgen
Anette-Kim-Laura
Anja og Kim
Astrid og Martin
Conny og Lars
Dorthe Jensen
Flemming Wollenberg
Gitte-Carsten
Hanne Marcussen
Henriette
Jan Damkjær
Jan Fejrskov
Jane Østergaard + Michael
Janie olesen
Jesper Jensen
Jette og jørgen
Jørn Wesenberg Christiansen
Karin larsen
Keld Skadholm
Lars Svendsen
Marianne og Jesper Pedersen
Marianne Rosendahl
Michael Brock Pedersen
Otto Knudsen
Per Holm Pedersen
Peter reenberg
Pia, Marcus, Nanna
Preben og Connie
Rikke B
Rita
Sissel Wetche
Sonny Olesen
Steen rafn
Søren Sørensen
Winnie snedker