Klubaften med fællesspisning

Dato: 28.09.2017
Klubaften med fællesspisning

Egenbetaling for maden er kr 20,-
Man må gerne tage familiemedlemmer med.

Ved din tilmelding accepterer du at evt. billeder kan bruges til klubbens markedsføring (hjemmeside mm)

Tilmeldingen er lukket for denne gang
 
Deltagere
Amalie, Frida, Berit og jørgen  
Anette-Kim-Laura  
Anja og Kim  
Anton Aagaard  
Astrid og Martin  
Benny & Marlene  
Benny & Marlene  
Bent Jensen  
Birthe og Erik  
Conny og Lars  
Dorthe Jensen  
Erik duer  
Flemming Wollenberg  
Gert Nielsen  
Gitte-Carsten  
Glenn Lauridsen  
Hanne Marcussen  
Henriette  
Jack Gregersen  
Jan Damkjær  
Jan Fejrskov  
Jane Østergaard + Michael  
Janie olesen  
Jesper Jensen  
Jesper og Lene  
Jette og jørgen  
Jørgen Schmidt  
Jørn Wesenberg Christiansen  
Karin larsen  
Keld Skadholm  
Kim Petersen  
Lars Svendsen  
Lise Brandt Hansen & Lars Brandt Hansen  
Lone Rasmussen  
Marianne og Jesper Pedersen  
Marianne Rosendahl  
Martin hansen  
Martin William Pedersen  
Mette & Frank  
Michael Brock Pedersen  
Otto Knudsen  
Otto Knudsen  
Per Holm Pedersen  
Peter reenberg  
Peter, Mie og Marcus Bang  
Pia, Marcus, Nanna  
Preben og Connie  
Rikke B  
Rita  
Rudi Engelst Kærgaard  
Sissel Wetche  
Sonny Olesen  
Steen rafn  
Søren Sørensen  
Tom Ebbesen  
Winnie Schmidt  
Winnie snedker
.